اخبار سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

اخبار سازمان

بازار بزرگ گل‌وگیاه ارغوان ظرفیت جدید خدمت‌رسانی بهینه به اصفهانی‌ها است

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: بازار بزرگ گل‌وگیاه ارغوان به‌عنوان ظرفیت جدید برای خدمت‌رسانی بهینه به اصفهانی‌ها طبق برنامه در حال اجرا است و تلاش می‌کنیم در موعد مقرر افتتاح شود

فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار

سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها به نمایندگی از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری اصفهان در نظر دارد با استفاده از توان و تخصص سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نسبت به شناسایی و جذب سرمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در پروژه احداث سردخانه اقدام نماید.

فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار

سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها به نمایندگی از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری اصفهان در نظر دارد با استفاده از توان و تخصص سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نسبت به شناسایی و جذب سرمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در پروژه روز بازار کوثر اقدام نماید.

انتقال فروشندگان پرندگان زینتی به بازار ارغوان تا پایان1403

ساماندهی پرنده‌فروشان خیابان عطار موضوعی است که شهروندان اصفهانی از قدیم درگیر آن بودند، این صنف زیرمجموعه اتحادیه گوشت سفید فعالیت می‌کنند که کار ساماندهی را سخت می‌کند.

تجدید فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار

سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها به نمایندگی از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری اصفهان در نظر دارد با استفاده از توان و تخصص سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نسبت به شناسایی و جذب سرمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در پروژه روز بازار کوثر اقدام نماید.

تجدید فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان به نمایندگی ازسازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی در نظر دارد با بهره مندی از توانمندی های بخش خصوصی نسبت به مولدسازی دارائیهای شهر با شناسایی و جذب سرمایه گذاران حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت فنی، مالی و دارای تجربیات مرتبط علاقمند به مشارکت در پروژه سردخانه میدان مرکزی میوه و تره بار اقدام نماید

آگهی مزایده

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان در نظر دارد اجاره برخی از غرفات و سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار و بهره برداری از برخی از غرفات بازار گیاهان دارویی را از طریق مزایده عمومی به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

آگهی مزایده

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان در نظر دارد دو واحد تجاری در ساختمان نیک اندیش واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شهید خرازی نبش جنوبی خیابان شهیدان غربی و تعدادی قطعه زمین واقع در شهرک کارگاهی نیک اندیش (پینارت) را از طریق مزایده عمومی و به صورت الکترونیکی به فروش رساند.

آگهی مزایده

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان در نظر دارد بهره برداری از بازارهای روز میوه ولدان، گلستان و کوی بهار و همچنین بهره برداری از بازار روز کوثر ۱۱ را از طریق مزایده عمومی به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

تجدید فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان به نمایندگی ازسازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی در نظر دارد با بهره مندی از توانمندی های بخش خصوصی نسبت به مولدسازی دارائیهای شهر با شناسایی و جذب سرمایه گذاران حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت فنی، مالی و دارای تجربیات مرتبط علاقمند به مشارکت در پروژه سردخانه میدان مرکزی میوه و تره بار اقدام نماید.

فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه‌گذار

سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها به نمایندگی از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری اصفهان در نظر دارد با استفاده از توان و تخصص سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نسبت به شناسایی و جذب سرمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در پروژه روز بازار کوثر اقدام نماید.