اخبار سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

اخبار سازمان

آگهي مزايده

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد واحدهای تجاری ساختمان نیک اندیش واقع در کنارگذر غربی بزرگراه شهید خرازی، نیش جنوبی خیابان شهیدان غربی را از طريق مزايده عمومی به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

آگهي مزايده

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد بهره برداري از برخی از غرفات تالار 25 میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان با کاربری عمده فروشی میوه و اجاره غرفه 11 تالار 21 با کاربری نانوائی و غرفه 383 محوطه سبزی با کاربری سوپر مواد غذایی میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان را از طريق مزايده عمومی به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

بازارچه دائمی مشاغل خانگی در بازار گل و گیاه ارغوان ایجاد می‌شود

بازارچه دائمی عرضه محصولات مشاغل خانگی در بازار گل و گیاه همدانیان قرار دارد و به‌صورت هفتگی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، آن‌ها می‌توانند محصول خود را در مدت مشخصی به شهروندان ارائه کنند.

آگهي مزايده

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد یک دستگاه خودرو وانت کاپرا دو کابین سفید روغنی مدل 1394 را از طريق مزايده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

آگهي مزايده

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد اجاره یک قطعه زمین با کاربری خدماتی به نشانی اصفهان، خیابان امام خمینی، کوی سراج را از طريق مزايده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

دوازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری در اصفهان برگزار خواهد شد

دوازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری از دهم تا سیزدهم مردادماه امسال از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان واقع در کمربندی شرق برگزار خواهد شد.

معاون طرح و توسعه سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری اصفهان از شروع عملیات بتن ریزی فونداسیون بازار گلهای آپارتمانی و باغ و باغچه بازار گل و گیاه ارغوان خبر داد.

احمد شانظری اعلام کرد در این پروژه از حدود ۴۰۰۰ تن بتن و ۱۳۰ تن میلگرد استفاده خواهد شد و در فضایی به شکل دایره و با قطر ۹۵ متر در حال ساخت می‌باشد .

آگهي مزايده

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد بهره برداري از برخی از غرفات بازار گیاهان دارویی ، غرفه 14-13 بازار کوثر 6 با کاربری صیفی جات، غرفه 164 بازار گل و گیاه با کاربری ماهی زینتی ، برخی از غرفات تالار 25 میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان با کاربری عمده فروشی میوه ، برخی از غرفات بازار گل و گیاه همدانیان و همچنین اجاره غرفه 11 تالار 21 میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان با کاربری نانوایی را از طريق مزايده عمومی واگذار نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد فراخوان مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی، حفاظت و امنیت فیزیکی جمعه بازار بعثت واقع در خیابان بعثت و جمعه بازار خودرو واقع در شهرک امیرکبیر با شماره فراخوانرا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد فراخوان مناقصه خدمات امداد و نجات و نجات غریق در استخرهای آقایان و بانوان مجموعه بهتوانی غدیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي مزايده اجاره غرفه 383 محوطه سبزی با کاربری سوپر موادغذایی میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد اجاره غرفه 383 محوطه سبزی با کاربری سوپر موادغذایی میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان را از طريق مزايده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

آگهي مزايده برخی واحدهای تجاری-اداری ساختمان نیک اندیش

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد برخی واحدهای تجاری-اداری ساختمان نیک اندیش خیابان شهیدان ، یک قطعه زمین مسکونی به نشانی اصفهان، خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان بهارستان با شماره مزایده و تعدادی قطعه زمین در شهرک کارگاهی نیک اندیش را از طريق مزايده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، به فروش برساند.

آگهی مزایده برخی غرفات میدان مرکزی میوه و تره بار

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد برخی از غرفات میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان به استثنایی عمده فروشی میوه و سبزی را به نشانی اصفهان، کیلومتر 5 جاده اصفهان_نائین از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

آگهی مزایده غرفات بازار گل و گیاه همدانیان(با کاربری ماهیان زینتی و تجهیزات آکواریوم)

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد برخی از غرفات بازار گل و گیاه همدانیان اصفهان با کاربری ماهیان زینتی و نیز تجهیزات آکواریوم را به نشانی اصفهان، خیابان جی، خیابان همدانیان، روبروی پمپ بنزین از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

آگهی مزایده غرفات بازار گیاهان دارویی

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد برخی از غرفات بازار گیاهان دارویی اصفهان را به نشانی اصفهان، خیابان پروین، خیابان محیط زیست، خیابان شاهد از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

آگهی مزایده غرفات بازار روز کوثر 6 (با کاربری صیفی جات)

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد غرفات 13 و 14 بازار روز کوثر 6 با کاربری صیفی جات و به نشانی شهرک امیریه، کنارگذر اتوبان شهید حبیب اللهی، نبش شهرداری منطقه سیزده را از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد صلاحیت واگذار نماید.