انرژی های نو و تجدیدپذیر (نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ کیلوواتی)

در راستای مصوبه هیئت دولت مورخ ۹۵/۶/۲۸ مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی نسبت به تأمین ۲۰% برق مصرفی خود از طریق انرژی‌های تجدید پذیر