پروژه های عمرانی

پروژه های عمرانی

مجموعه غرفه های تالار 24

مجموعه غرفه های تالار 24 واقع در میدان مرکزی میوه و تره بار و با ساخت آن ۲۸ غرفه دیگر به میدان اضافه خواهد شد.

کوثر 16

کوثر 16 واقع در شهرک شهید کشوری