فاز 2 مجموعه خواروباروخشکبار

فاز 2 مجموعه خواروباروخشکبار واقع در میدان مرکزی میوه و تره بار

فاز 2 مجموعه خواروباروخشکبار


مکان

میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری اصفهان

تاریخ شروع: 1401/07/21

آدرس: میدان مرکزی میوه و تره بار 


مساحت: 43000 متر مربع


زیر بنا: 19080 متر مربع


هزینه: 1.800.000.000.000 ریال


فاز دوم مجتمع صنفی خواروبار شامل ۳۶ واحد نیز با جدیت در حال احداث است، پس از بهره‌برداری و استقرار واحدهای صنفی در این مجتمع، میدان میوه و تره‌بار به قطب خوار و بار و خشکبار مرکز کشور تبدیل می‌شود و می‌توانیم در سال‌های آینده توسعه آن را رقم بزنیم.