برگزاری کلاس‌های آموزشی در بازار گل و گیاه شهرداری اصفهان

از متقاضیان دعوت می شود جهت ثبت نام برای حضور در کلاس‌های آموزش بازار گل و گیاه شهرداری اصفهان در ساعات اداری به دفتر این بازار مراجعه کنند.

برگزاری کلاس‌های آموزشی در بازار گل و گیاه شهرداری اصفهان

مدیر بازارهای روز شهرداری اصفهان از برگزاری کلاس‌های آموزشی مجموعه بازار گل و گیاه شهرداری این کلان‌شهر از ابتدای شهریورماه طی هشت جلسه به صورت تئوری و عملی خبر داد.

مجید صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: آموزش ویژه خاک ، کاشت و نگهداری گیاهان آپارتمانی ویژه گروه بزرگسالان آقایان یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از ساعت 16 تا 17:30 و 17:45 تا 19:15 و برای گروه بزرگسالان بانوان روزهای دوشنبه از ساعت 16 تا 17:30 و 17:45 تا 19:15 همچنین روزهای پنجشنبه از ساعت 9 تا 11 و 11:15 تا 13:30 برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: گروه کودکان خردسال هشت تا ۱۳ سال (پسران و دختران) روزهای شنبه و سه‌شنبه از ساعت 16 تا 17:30 و 17:45 تا 19:15 است.

مدیر بازارهای روز شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: آموزش ویژه گل آرایی جهت گروه بزرگسالان آقایان روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۹ تا 20:30 و گروه بزرگسالان بانوان روزهای شنبه و سه‌شنبه از ساعت ۱۹ تا 20:30 است.

وی تصریح کرد: از متقاضیان دعوت می شود جهت ثبت نام برای حضور در کلاس‌های آموزش بازار گل و گیاه شهرداری اصفهان در ساعات اداری به دفتر این بازار مراجعه کنند.