دومین دوره تعالی سازمانی

دومین دوره تعالی سازمانی در سازمان ساماندهی مشاغل شهری

دومین دوره تعالی سازمانی

مدیر عامل سازمان میادین میوه تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان از برگزاری دومین دوره تعالی سازمانی در سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان،محمد مجیری با اشاره به اینکه یک سازمان پویا و سرزنده موجب ارائه خدمات بهتر به شهروندان می شودند،از برگزاری دومین دوره سازمانی متعالی مدل EFQM به منظور رشد و حرکت در مسیر سازمان تعالی خبر داد.
وی افزود:تعالی و الگو برداری از شرکت های موفق چارچوبی برای سازمان ها ایجاد می کند که در قسمت توانمند سازیها شامل پنج محور رهبری، استراتژی، کارکنان، شراکت ها،منابع،فرآیندها، محصولات و خدمات و در قسمت نتایج کارکنان، مشتری، جامعه و کلیدی به عنوان ملاک ومعیار قرار می گیرد.


مدیرعامل سازمان میوه تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: یکی از دلایل تعالی سازمانی در واقع نقش سازمانها است تا با توجه به تغییرات فضای کسب و کار برای بقاء و رشد خود و تامین نیاز به مدیریت مدبرانه منابع از اهداف تعالی استفاده کنند.
وی با اشاره به مفاهیم بنیادی تعالی سازمان و تاثیر آن در مدیریت سازمانی گفت: از خصوصیات تعالی سازمانی می توان به ارزش افزایی مشتریان ،خلق آینده پایدار،توسعه قابلیت های سازمانی،هدایت، خلاقیت و نوآوری، رهبری و دور اندیشی،الهام بخشی،مدیریت چابکی و موفقیت از طریق کشف استعداد کارکنان و پایداری نتایج برجسته اشاره کرد.
مجیری اضافه کرد: سال گذشته سطح دقیق تعالی سازمان با شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود توسط ارزیابان مشخص شد و با انجام پروژه های بهبود در طی سالجاری رشد خود را فراهم کرد و امسال نیز با برداشتن قدم های موثر در جهت رشد و حرکت در مسیر تعالی نقاط قابل بهبود شناسایی و عملکرد نظامند حاصل می شود.