دریافت گواهینامه iso۹۰۰۱:۲۰۱۵ بین المللی کیفیت توسط سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی

به کارگیری یک سیستم مدیریت کیفیت، یک تصمیم استراتژیک برای سازمان است که به سازمان کمک می‌کند عملکرد کلی خود را بهبود داده و یک مبنای منطقی برای فعالیت‌های توسعه پایدار فراهم کند.

دریافت گواهینامه iso۹۰۰۱:۲۰۱۵ بین المللی کیفیت توسط سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان از دریافت گواهینامه بین‌المللی کیفیت ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ برای نخستین بار خبر داد. محمد مجیری اظهار کرد: به کارگیری یک سیستم مدیریت کیفیت، یک تصمیم استراتژیک برای سازمان است که به سازمان کمک می‌کند عملکرد کلی خود را بهبود داده و یک مبنای منطقی برای فعالیت‌های توسعه پایدار فراهم کند. وی با ابراز خرسندی از دریافت گواهینامه بین‌المللی کیفیت ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ ، افزود: این ایزو گواهینامه بین‌المللی نشان دهنده روش پذیرفته شده برای انجام کار است که باعث افزایش بهره‌وری می‌شود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان تاکید کرد: مبنای بالقوه استقرار مدیریت کیفیت بر اساس این استاندارد بین‌المللی برای یک سازمان، شامل مواردی همچون توانایی ارائه مستمر خدمات، تسهیل فرصت‌ها به منظور افزایش رضایتمندی ارباب رجوعان، پرداختن به ریسک و فرصت‌های مرتبط با اهداف و محیط سازمان، توانایی اثبات انطباق با الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت است. وی با بیان اینکه این استاندارد بین‌المللی می‌تواند توسط طرف‌های درون و برون سازمانی مورد استفاده قرار گیرد، ادامه داد: الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده در این استاندارد بین‌المللی مکمل الزامات محصولات و خدمات است.

مجیری با بیان اینکه یکی از اصول این استاندارد تمرکز بر رهبری و مشارکت کارکنان است، تصریح کرد: بر اساس این گواهی استاندارد برخی الزامات باید پیاده‌سازی و اصول آن رعایت شود؛ همچنین محیط سازمانی هر سازمان، نیازها و انتظارات ذی‌نفعان، تعیین خط مشی، نقش‌ها و مسئولیت‌ها باید مشخص شود و اقدامات مرتبط با ریسک و فرصت‌ها و اهداف و پشتیبانی‌ها به لحاظ منابع، دانش سازمانی، کارکنان و تعیین دقیق عملیات مورد توجه قرار گیرد تا به بهبود سازمانی منجر شود. وی ادامه داد: از جمله مزایای گواهینامه بین‌المللی کیفیت ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ مشخص شدن حوزه مسئولیت‌ها، کاهش هزینه‌ها و بهبود مستمر کیفیت خدمات را به همراه دارد.