تفاهم اصناف و مدیریت شهری برای تحقق شهر همگرا

تعدادی از مدیران اتحادیه های صنفی با مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان دیدار کردند.

تفاهم اصناف و مدیریت شهری برای تحقق شهر همگرا

روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان اعلام کرد: تعدادی از مدیران اتحادیه های صنفی با مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان دیدار کردند. در این دیدار دو طرف بر تعامل سازنده اصناف و سازمان ساماندهی مشاغل و تفاهم اصناف و مدیریت شهری برای تحقق شهر همگرا و تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای حل مشکلات اصناف تاکید کردند. در این جلسه همچنین پیشنهاد بررسی مشکلات هر اتحادیه در کارگروه های خاص مطرح و مورد تایید قرار گرفت.

یکی از اصلی‌ترین موضوع مطرح شده در این جلسه تلاش برای تحقق شهر همگرا برای حل مشکلات موجود و ایجاد مفاهمه و تعامل دوجانبه شهرداری و اصناف بود.روسای اتحادیه‌ها در این جلسه نقطه نظرات تخصصی و مشکلات صنفی خود را مطرح کردند. مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان نیز تاکید کرد: حرکت در مسیر تحقق شهر همگرا تعارض منافع شهرداری و اصناف را به حداقل می‌رساند.