سازمان میادین شهرداری اصفهان به ریاست کمیته حقوقی و تدوین ساماندهی صنوف کشور انتخاب شد

با توجه به اینکه ساماندهی مشاغل شهری بر مبنای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۳۴) بنا شده است و در تمام شهرهای کشور قابلیت اجرایی دارد؛ لذا با تدابیر سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به منظور تبادل تجارب بین شهرداری‌های کشور «کارگروه تخصصی ساماندهی، مشاغل، صنوف و فعالیت‌های شهری شهرداری‌های کشور» تشکیل شد.

سازمان میادین شهرداری اصفهان به ریاست کمیته حقوقی و تدوین ساماندهی صنوف کشور انتخاب شد

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان به عنوان "رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات کارگروه تخصصی ساماندهی صنوف، مشاغل و فعالیت‌های شهری کشور" انتخاب شد.

به گزارش ایمنا، امیرحسین ماه‌آورپور، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در این باره، اظهار کرد: با توجه به اینکه ساماندهی مشاغل شهری بر مبنای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۳۴) بنا شده است و در تمام شهرهای کشور قابلیت اجرایی دارد؛ لذا با تدابیر سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به منظور تبادل تجارب بین شهرداری‌های کشور «کارگروه تخصصی ساماندهی، مشاغل، صنوف و فعالیت‌های شهری شهرداری‌های کشور» تشکیل شد.

وی افزود: در بهمن‌ماه ۱۳۹۵ دبیرخانه کارگروه تخصصی ساماندهی مشاغل، صنوف و فعالیت‌های شهری شهرداری‌های کشور از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور به سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تهران واگذار شد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: اسفندماه ۱۳۹۵ نشست مشترکی با حضور مدیرعامل آن سازمان و مدیران عامل سازمان‌های متناظر در هشت کلان‌شهر کشور برگزار شد و با هدف جلب مشارکت سازمان‌های متولی در امر توسعه و ترویج ساماندهی مشاغل شهری، احکام کمیته‌های سه‌گانه شامل کمیته حقوقی و تدوین مقررات، کمیته فنی و تجهیزات و کمیته آموزش و فناوری، از سوی رئیس کارگروه صادر شد.

وی تصریح کرد: همچون سنوات گذشته با عنایت به سوابق درخشان و پیشتازی سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان، ریاست کمیته حقوقی این کارگروه به مدیرعامل سازمان مربوطه در شهرداری اصفهان واگذار شد.

ماه‌آورپور با بیان این که بستر حقوقی و قانونی در حوزه صنوف و صنایع، منتج از مصوبات ملی و محلی بوده است، تاکید کرد: کارگروه حقوقی ساماندهی مشاغل، صنوف و فعالیت‌های شهری از لحاظ حقوقی به دنبال احصای راهکارها و تسهیل‌گری در حوزه ساماندهی مشاغل شهری از طریق قانون و مقررات موجود است.

وی اضافه کرد: بر این اساس، انتقال و جابه‌جایی واحدهای صنفی تنها راهکار در ساماندهی مشاغل از سوی شهرداری‌ها نخواهد بود، بلکه رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم از طریق اصلاح فرایند کار، تغییر فرایندهای شغلی و تغییر فعالیت یا نوسازی واحدهای مربوطه با استفاده از راهکارهای حقوقی، می‌تواند مدنظر قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: خروجی این کارگروه منجر به تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی خواهد شد که می‌تواند حوزه عمل و اختیارات شهرداری‌ها را در کاهش مزاحمت‌های ناشی از فعالیت صنوف و صنایع افزایش دهد.