بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان در دو فاز اجرا می‌شود

طراحی و احداث بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان به وسعت ۱۹ هکتار «بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان در زمینی به وسعت ۱۹ هکتار در حال طراحی و احداث است».

بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان در دو فاز اجرا می‌شود

مدیر عامل سازمان میادین شهرداری اصفهان خبر داد: طراحی و احداث بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان به وسعت ۱۹ هکتار «بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان در زمینی به وسعت ۱۹ هکتار در حال طراحی و احداث است».

به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، امیر حسین ماه آور پور مدیر عامل سازمان میادین شهرداری اصفهان با اعلام این خبر پروژه بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان را تشریح کرد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه در ابتدای بلوار ارغوان قرار دارد، اظهار داشت: بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان در دو فاز طراحی و اجرا می‌شود که فاز اول این مجموعه شامل: سالن گل‌های سرشاخه، سالن نهاده‌های کشاورزی، سالن باغ و باغچه و سالن گل‌های آپارتمانی است و در فاز اول علاوه بر سالن‌های ذکر شده پارک آموزشی کودکان و مکان‌های استراحت بازدید کنندگان طراحی شده است.

مدیر عامل سازمان میادین شهرداری اصفهان در ادامه افزود: فاز دوم مجموعه شامل سالن پرندگان و ماهی‌های زینتی است که در حال طراحی است و پس از طراحی، اقدامات عملیاتی صورت خواهد گرفت.