نشست مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره‌بار با مدیر منطقه ۱۲ در خصوص شهرک امیر کبیر

نشست جناب آقای دکتر ماه آور پور، مدیر عامل محترم سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری با مدیر محترم منطقه ۱۲ و معاونین در خصوص شهرک امیر کبیر

نشست مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره‌بار با مدیر منطقه ۱۲ در خصوص شهرک امیر کبیر

نشست جناب آقای دکتر ماه آور پور، مدیر عامل محترم سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری با  مدیر محترم منطقه ۱۲ و معاونین در خصوص شهرک امیر کبیر