همفکری در خصوص ساماندهی و توسعه ی مشاغل خانگی

نشست جناب آقای دکتر ماه آور پور، مدیر عامل محترم سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری با معاونین محترم جهاد دانشگاهی ...

همفکری در خصوص ساماندهی و توسعه ی مشاغل خانگی

نشست جناب آقای دکتر ماه آور پور، مدیر عامل محترم سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری با معاونین محترم جهاد دانشگاهی استان اصفهان به جهت همفکری در خصوص ساماندهی و توسعه ی مشاغل خانگی