مجتمع خواروبار به چرخه اقتصادی اصفهان اضافه می‌شود

تکمیل مجتمع خواروبار با ۱۱۱ غرفه در میدان مرکزی میوه و تره‌بار اصفهان به چرخه اقتصادی شهر اضافه خواهد شد.

مجتمع خواروبار به چرخه اقتصادی اصفهان اضافه می‌شود

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: تکمیل مجتمع خواروبار با ۱۱۱ غرفه در میدان مرکزی میوه و تره‌بار اصفهان به چرخه اقتصادی شهر اضافه خواهد شد.

امیرحسین ماه‌آورپور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص احداث مجتمع خواروبار در میدان مرکزی میوه و تره‌بار اصفهان، اظهار کرد: سازمان میادین و مشاغل شهری به منظور ساماندهی و کاهش بار ترافیکی در خیابان ولی‌عصر و جهاد این مجتمع خواروبار را در میدان مرکزی میوه و تره‌بار اصفهان، راه‌اندازی کرده است.

وی با اشاره به تعداد غرفه و هزینه‌های احداث صنفی خواروبار، افزود: این مجتمع دارای ۱۱۱ غرفه است به متراژ ۵۹۰ متر و شامل ساختمان اداری و انبار تخلیه است که ارزش ریالی این پروژه حدود ۳۵۰ میلیارد تومان است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: فاز اول مجتمع خواروبار دارای ۴۵ سوله و غرفه، فاز دوم دارای ۳۶ سوله و غرفه و فاز سوم دارای ۳۰ غرفه است که پس از اتمام به چرخه اقتصادی شهر اضافه می‌شود. وی تصریح کرد: ساماندهی مشاغل شهری امری ضروری است. وظیفه اصلی سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری، ساماندهی اصنافی است که در سطح شهر به مرور زمان استقرار یافته‌اند و نوع فعالیت آن‌ها مشکلات و مزاحمت‌هایی برای مردم به وجود آورده است.