جمع‌آوری ۴۸۰ میلیون تومان در طرح "عدد شود سبد خیر اگر خدا خواهد" برای کمک به نیازمندان

از این مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، ۵۰ میلیون تومان برای کمک به انجمن حمایت از خانواده زندانیان نیازمند اصفهان و مابقی به نیازمندان و مدارس مناطق کمتر برخوردار ۱۴ و ۱۰ شهرداری اصفهان اختصاص یافت

جمع‌آوری ۴۸۰ میلیون تومان در طرح "عدد شود سبد خیر اگر خدا خواهد" برای کمک به نیازمندان

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه در طرح "عدد شود سبد خیر اگر خدا خواهد"، ۴۸۰ میلیون تومان جمع‌آوری شده است، گفت: از این مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، ۵۰ میلیون تومان برای کمک به انجمن حمایت از خانواده زندانیان نیازمند اصفهان و مابقی به نیازمندان و مدارس مناطق کمتر برخوردار ۱۴ و ۱۰ شهرداری اصفهان اختصاص یافت.

امیرحسین ماه‌آورپور اظهار کرد: طی سال‌های اخیر در ماه مبارک رمضان طرح خداپسندانه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد توسط خیران با عنوان "یک شهر ضیافت" اجرا می‌شود که امسال در این برنامه بهره‌برداران فروشگاه‌های کوثر اصفهان ۲۰۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد کمک کردند.

وی با بیان اینکه از مبالغ به‌دست آمده حاصل از اجرای طرح "عدد شود سبد خیر اگر خدا خواهد" ۵۰ میلیون تومان به انجمن حمایت از خانواده زندانیان نیازمند اصفهان اهدا شد، ادامه داد: بخشی از کمک های این طرح نیز به مدارس مناطق کمتر برخوردار ۱۴ و ۱۰ شهرداری اصفهان اختصاص یافت.

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: با بیان اینکه با بیان اینکه طرح "عدد شود سبد خیر اگر خدا خواهد" بر اساس رسالت اجتماعی فروشگاه‌های کوثر از پانزدهم شعبان تا پانزدهم ماه مبارک رمضان اجرا ‌شده است.

وی تاکید کرد: بر اساس طرح "عدد شود سبد خیر اگر خدا خواهد"، پس از ارسال نامه درخواست از سوی مؤسسات خیریه و آموزش‌وپرورش برای دریافت کمک و توزیع بین نیازمندان و انجام راستی‌آزمایی آن‌ها، کمک نیابتی شهروندان به نیازمندان ارسال می‌شود.