دوشنبه‌بازار میوه و صیفی‌جات در اصفهان برپا می‌شود

دوشنبه بازار میوه و صیفی‌جات بعثت از روز دوشنبه ۱۹ اردیبشت‌ماه سال جاری فعالیت خود را در بازار بعثت اصفهان آغاز می‌کند

دوشنبه‌بازار میوه و صیفی‌جات در اصفهان برپا می‌شود

امیرحسین ماه‌آورپور، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان:

دوشنبه بازار میوه و صیفی‌جات بعثت از روز دوشنبه ۱۹ اردیبشت‌ماه سال جاری فعالیت خود را در بازار بعثت اصفهان آغاز می‌کند و پس از این تاریخ، روزهای دوشنبه هر هفته دایر خواهد بود.

فضای بازار بعثت در شأن مردم اصفهان نبود، از این رو بازسازی آن با ایجاد غرفه‌ها و مسقف کردن فضا انجام شد تا مورد استفاده فروشندگان و مردم قرار گیرد. بازار بعثت اصفهان در خیابان بعثت، بعد از سه راه گلستان واقع شده است.