توجه به ظرفیت بخش خصوصی در تهیه اساسنامه سازمان میادین اصفهان

تاکید ما در تهیه اساسنامه ارتقا کیفیت سطح رفاه حال شهروندان بوده است.

توجه به ظرفیت بخش خصوصی در تهیه اساسنامه سازمان میادین اصفهان

امیرحسین ماه‌آورپور، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در دومین نشست تخصصی کمیته سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کلانشهرهای کشور گفت:

توجه به ظرفیت بخش خصوصی در تهیه اساسنامه سازمان میادین اصفهان


✅ تاکید ما در تهیه اساسنامه ارتقا کیفیت سطح رفاه حال شهروندان بوده است.

✅ بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی یکی دیگر از رویکردهای اساسنامه سازمان میادین اصفهان است.

✅ بازار ارغوان در حال ساخت است تا بتوانیم در زمینه های تخصصی مشاغل مربوط به کشاورزی نیز فعالیت هایی صورت گیرد.

✅ نگاه ما در تهیه اساسنامه توجه به فاینانس و منابع مالی برای آینده سازمان است.

✅ تلاش ما در تهیه اساسنامه ایجاد یک سازمان چابک برای تهیه ارزاق مردم و کمک به ساماندهی مشاغل بوده است.

✅ خوشبختانه توانستیم دبیرخانه کارگروه محلی ساماندهی مشاغل را فعال کرده و با هم‌افزایی سایر دستگاه‌های اجرایی عملکرد مناسبی در شهر رقم خورده است.

✅ ایجاد کلینیک خودرویی برای مشاغل مرتبط با مشارکت یکی از مجموعه های خودرویی مد نظر است که هدف از ایجاد آن خدمت رسانی با امکانات تفریحی و رفاهی است.

✅ با توجه به ظرفیت اصفهان به عنوان قطب تولید ماهیان زینتی مجموعه‌ای مرتبط با این موضوع در مرکز ارغوان تعبیه شده تا بتوانیم از این ظرفیت بهره‌گیری مناسب داشته باشیم.