سازمان میادین در سنگر نخست کسب رضایت مردمی فعال است

امیدواریم با هم‌افزایی بهتر میان سازمان‌های میادین کشور شاهد رویکرد یکسان در عملکرد سازمان‌ها در کلانشهرها باشیم.

سازمان میادین در سنگر نخست کسب رضایت مردمی فعال است

سید امیر سامع، عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان در دومین نشست تخصصی کمیته سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کلانشهرهای کشور گفت:

سازمان میادین در سنگر نخست کسب رضایت مردمی فعال است

✅ هدف از برگزاری این جلسات افزایش هم افزایی در بین کلانشهرها است؛ به طور قطع بهره‌گیری از رویکرد مشترک می‌تواند در مدیریت شهری واحد کلانشهرها کمک کند.

✅ سازمان های مشاغل شهری و میادین در سنگر نخست کسب رضایت مردمی فعال است؛ در موضوع پدافند غیرعامل نیز این سازمان سنگر مهمی در اختیار دارد.

✅ امیدواریم با هم‌افزایی بهتر میان سازمان‌های میادین کشور شاهد رویکرد یکسان در عملکرد سازمان‌ها در کلانشهرها باشیم.