باید هم‌افزایی در عملکرد سازمان‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد

هدف از برگزاری این جلسات رسیدن به نقطه مشترک در رویکرد واحد و جامع شهری است؛ هم‌‌افزایی محور اصلی فعالیت این جلسات است

باید هم‌افزایی در عملکرد سازمان‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد

شهرام جوادزاده، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اردبیل و رییس کمیسیون خدمات شهری

باید هم‌افزایی در عملکرد سازمان‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد


✅ هدف از برگزاری این جلسات رسیدن به نقطه مشترک در رویکرد واحد و جامع شهری است؛ هم‌‌افزایی محور اصلی فعالیت این جلسات است.


✅ متاسفانه موضوع‌هایی که در گذشته در قانون مورد توجه قرار نگرفته امروز سبب ایجاد چالش‌ها شده است؛ اساس‌نامه واحد و یکسان برای رویکرد واحد سازمان ها کمک می‌کند بتوانیم همه نقاط شهری را به صورت واحد مدیریت کنیم.

✅ در موضوع ساماندهی باید با بهره گیری از مطالعات پایه و شناسایی وضع موجود شهری به سمت وضعیت مطلوب حرکت کنیم.

✅ نظام اجرای پایش و الزامات اجرایی مباحث خروجی این جلسات باید با همدلی و هم‌افزایی مورد توجه قرار گیرد.

✅ باید کمک کرد قوانین تصویب شده رویکرد اجرایی بهتری بگیرد؛ همه ارگان‌ها باید در اجرایی شدن قوانین ساماندهی مشاغل باهم هم‌افزایی بهتری داشته باشند.

✅ جهان امروز در حال حرکت به سمت مسیر هوشمندسازی است.

✅ موضوع پدافند غیرعامل در سازمان مشاغل شهری باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ این موضوع با توجه به آمایش جغرافیایی فعلی کشور باید در نظر گرفته شود.