امیدوارم این نشست بتواند زمینه‌ای برای انتقال تجربیات باشد

اعتقاد مدیریت شهری اصفهان این است که رویکرد در مدیریت شهری با بهره گیری از شیوه های نوین باشد از همین رو در نشست اول به زمینه های این موضوع توجه ویژه ای شده است.

امیدوارم این نشست بتواند زمینه‌ای برای انتقال تجربیات باشد

امیر حسین ماه آور پور ، مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده کشاورزی اصفهان :

امیدوارم این نشست بتواند زمینه‌ای برای انتقال تجربیات باشد


اعتقاد مدیریت شهری اصفهان این است که رویکرد در مدیریت شهری با بهره گیری از شیوه های نوین باشد از همین رو در نشست اول به زمینه های این موضوع توجه ویژه ای شده است.


پیرو مصوبه جلسه قبلی ارائه اساس نامه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی اصفهان‌ بود که باتوجه به تغییرات رقم خورده امیدواریم بتواند نمونه خوبی برای این موضوع باشد.