دور اصفهان در ۸۰ روز در ایستگاه چهل‌وپنجم

این ویژه‌برنامه با محوریت بازدید اقشار مختلف از پروژه‌های عمرانی، خدماتی و فرهنگی شهرداری اصفهان هر هفته برگزار می‌شود.

دور اصفهان در ۸۰ روز در ایستگاه چهل‌وپنجم

بازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های عمرانی سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در چهل‌وپنجمین ویژه‌برنامه "دور اصفهان در ۸۰ روز"


این ویژه‌ برنامه با محوریت بازدید اقشار مختلف از پروژه‌های عمرانی، خدماتی و فرهنگی شهرداری اصفهان هر هفته برگزار می‌شود.