بهره‌برداری از فروشگاه کوثر شماره ۲ تا پایان پاییز امسال

ساختمان قبلی فروشگاه کوثر شماره ۲ از سوی مدیریت منطقه ۵ شهرداری اصفهان به سالن ورزشی تغییر کاربری می‌دهد.

بهره‌برداری از فروشگاه کوثر شماره ۲ تا پایان پاییز امسال


امیرحسین ماه‌آورپور، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در تور بازدید اصحاب رسانه از پرو‌ژه‌های این سازمان:


🔹فروشگاه کوثر شماره ۲ واقع در سپاهانشهر با زیربنای ۳۶۰۰ مترمربع احداث شده و زمینی در مقابل آن برای احداث پارکینگ با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان‌ تملک شده است.


🔹بهره‌بردار این پروژه از طریق مزایده انتخاب می‌شود و تا پایان پاییز امسال به بهره‌برداری می‌رسد.


🔹ساختمان قبلی فروشگاه کوثر شماره ۲ از سوی مدیریت منطقه ۵ شهرداری اصفهان به سالن ورزشی تغییر کاربری می‌دهد.