بازدید اصحاب رسانه اصفهان از میدان مرکزی میوه و تره‌بار و بازار گل و گیاه ارغوان

بازدید اصحاب خبر و رسانه از پروژه‌های عمرانی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار و بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان در روز یکم آبان‌ماه سال جاری

بازدید اصحاب رسانه اصفهان از میدان مرکزی میوه و تره‌بار و بازار گل و گیاه ارغوان

رئیس اداره ارتباطات و حوزه برنامه‌ریزی اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان از برگزاری تور بازدید اصحاب خبر و رسانه از پروژه‌های عمرانی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار و بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان در روز یکم آبان‌ماه سال جاری خبر داد.