بازار‎های میوه و سبزیجات در مناطق شهری اصفهان ایجاد می‌شود

به‌منظور دسترسی آسان و کمک به تنظیم بازار میوه و سبزیجات، ساخت بازارهای میوه در سه نقطه این کلان‌شهر از جمله سپاهان‌شهر، شهرک شهید کشوری و محله عاشق‌آباد در حال ساخت است و تا پایان آبان‌ماه آماده بهره‌برداری خواهد شد.

بازار‎های میوه و سبزیجات در مناطق شهری اصفهان ایجاد می‌شود

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌‎بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: به‌منظور دسترسی آسان و کمک به تنظیم بازار میوه و سبزیجات، ساخت بازارهای میوه در سه نقطه این کلان‌شهر از جمله سپاهان‌شهر، شهرک شهید کشوری و محله عاشق‌آباد در حال ساخت است و تا پایان آبان‌ماه آماده بهره‌برداری خواهد شد.