عملیات بازسازی بازار روز کوثر 9 (پل تمدن ) آغاز شد

در راستای بهره مندی اهالی محله های هفتون ، حصه و محله های مجاور از خدمات این سازمان تصمیم به تغییر کاربری بازار ماهی تمدن به بازار روز با کاربری های هایپر مارکت،غرف پروتئین (گوشت ،ماهی ،مرغ) و صیفی جات گرفته شد

عملیات بازسازی بازار روز کوثر 9 (پل تمدن ) آغاز شد

👈 مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی از بهره برداری از بازار کوثر 9 در زمستان سال جاری خبر داد.


👈 ماه آور پور با بیان این خبر افزود : در راستای بهره مندی اهالی محله های هفتون ، حصه و محله های مجاور از خدمات این سازمان تصمیم به تغییر کاربری بازار ماهی تمدن به بازار روز با کاربری های هایپر مارکت،غرف پروتئین (گوشت ،ماهی ،مرغ) و صیفی جات گرفته شد