تازه چه خبر

بسته خبری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان

تازه چه خبر

📌 بازار جدید کوثر ۲ در سپاهان شهر آبان ماه ۱۴۰۲ به بهره برداری خواهد رسید .


📌 بازار کوثر ۹ واقع در پل تمدن که به منظور بازسازی تعطیل است از ابتدای زمستان امسال مجددا آماده خدمت رسانی میگردد.


📌 بازار کوثر ۱۱ جنب پارک قلمستان که بعلت عدم ایمنی تخریب گردیده ، نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به چرخه فعالیت باز میگردد


📌 ساخت بازار کوثر ۱۶ واقع در شهرک شهید کشوری ابتدای سال ۱۴۰۴ به پایان خواهد رسید .