برندگان جشنواره عید تا عید 5 اعلام گردید

برندگان جشنواره جهت دریافت جایزه خود منتظر تماس از سوی بازار مربوطه باشند.