برگزاری جشنواره «بوی ماه مهر» در بازارهای روز کوثر اصفهان

🔈 مدیر بازارهای روز کوثر شهرداری اصفهان گفت: به‌مناسبت بازگشایی مدارس جشنواره «بوی ماه مهر» از دهم شهریورماه با عرضه لوازم التحریر در تمام بازارهای کوثر شهرداری اصفهان برگزار خواهد شد

برگزاری جشنواره «بوی ماه مهر» در بازارهای روز کوثر اصفهان

🔈 مدیر بازارهای روز کوثر شهرداری اصفهان گفت: به‌مناسبت بازگشایی مدارس جشنواره «بوی ماه مهر» از دهم شهریورماه با عرضه لوازم التحریر در تمام بازارهای کوثر شهرداری اصفهان برگزار خواهد شد