بازار گل و گیاه ارغوان ظرفیت اقتصادی و گردشگری برای شهر اصفهان است

در آستانه دهه فجر امسال شاهد راه‌اندازی و افتتاح فضای کلی پارک طبیعت این بازار خواهیم بود.

بازار گل و گیاه ارغوان ظرفیت اقتصادی و گردشگری برای شهر اصفهان است


رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بازار گل و گیاه ارغوان ظرفیت اقتصادی و گردشگری برای شهر اصفهان است، گفت: در آستانه دهه فجر امسال شاهد راه‌اندازی و افتتاح فضای کلی پارک طبیعت این بازار خواهیم بود.