بازار گل‌و گیاه ارغوان از پروژه‌های محرک توسعه است

این پروژه شامل چند فاز است و علاوه بر کاهش ترافیک در محدوده بازار گل و گیاه همدانیان، شهروندان برای گردش نیز می‌توانند از این محل استفاده کنند

بازار گل‌و گیاه ارغوان از پروژه‌های محرک توسعه است

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌‎بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه بازار گل‌و گیاه ارغوان از پروژه‌های محرک توسعه است، گفت: این پروژه شامل چند فاز است و علاوه بر کاهش ترافیک در محدوده بازار گل و گیاه همدانیان، شهروندان برای گردش نیز می‌توانند از این محل استفاده کنند.