قرعه کشی جشنواره عید تا عید 5

قرعه کشی جشنواره عید تا عید 5 بازار های روز شهرداری اصفهان در تاریخ سه شنبه 31 مرداد راس ساعت 16 انجام خواهد شد.

قرعه کشی جشنواره عید تا عید 5

فقط یک روز تا قرعه کشی جشنواره عید تا عید 5 باقی مانده است.


📌 قرعه کشی جشنواره عید تا عید 5 بازار های روز شهرداری اصفهان در تاریخ سه شنبه 31 مرداد راس ساعت 16 انجام خواهد شد.