بازارچه دائمی مشاغل خانگی در بازار گل و گیاه ارغوان ایجاد می‌شود

بازارچه دائمی عرضه محصولات مشاغل خانگی در بازار گل و گیاه همدانیان قرار دارد و به‌صورت هفتگی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، آن‌ها می‌توانند محصول خود را در مدت مشخصی به شهروندان ارائه کنند.

بازارچه دائمی مشاغل خانگی در بازار گل و گیاه ارغوان ایجاد می‌شود

امیرحسین ماه‌آورپور، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان:


بازارچه دائمی عرضه محصولات مشاغل خانگی در بازار گل و گیاه همدانیان قرار دارد و به‌صورت هفتگی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، آن‌ها می‌توانند محصول خود را در مدت مشخصی به شهروندان ارائه کنند.


مکانی در مجاورت بازار گل و گیاه ارغوان آماده‌سازی می‌شود تا به‌صورت دائمی در اختیار تولیدکنندگان محصولات مشاغل خانگی قرار گیرد و آن‌ها بتوانند محصولات خود را به شهروندان عرضه کنند.