دوازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری در اصفهان برگزار خواهد شد

دوازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری از دهم تا سیزدهم مردادماه امسال از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان واقع در کمربندی شرق برگزار خواهد شد.

دوازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری در اصفهان برگزار خواهد شد

بقایی، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان:
🔹️دوازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری از دهم تا سیزدهم مردادماه امسال از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان واقع در کمربندی شرق برگزار خواهد شد.


🔹️با پیشرفت تکنولوژی و افزایش جمعیت شهرها، نیاز به استفاده از فناوری‌های جدید در مدیریت شهری بیش از پیش ضرورت دارد که یکی از اهداف نمایشگاه است.