معاون طرح و توسعه سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری اصفهان از شروع عملیات بتن ریزی فونداسیون بازار گلهای آپارتمانی و باغ و باغچه بازار گل و گیاه ارغوان خبر داد.

احمد شانظری اعلام کرد در این پروژه از حدود ۴۰۰۰ تن بتن و ۱۳۰ تن میلگرد استفاده خواهد شد و در فضایی به شکل دایره و با قطر ۹۵ متر در حال ساخت می‌باشد .

معاون طرح و توسعه سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری اصفهان از شروع عملیات بتن ریزی فونداسیون بازار گلهای آپارتمانی و باغ و باغچه بازار گل و گیاه ارغوان خبر داد.

معاون طرح و توسعه سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری اصفهان از شروع عملیات بتن ریزی فونداسیون بازار گلهای آپارتمانی و باغ و باغچه بازار گل و گیاه ارغوان خبر داد.


احمد شانظری اعلام کرد در این پروژه از حدود ۴۰۰۰ تن بتن و ۱۳۰ تن میلگرد استفاده خواهد شد و در فضایی به شکل دایره و با قطر ۹۵ متر در حال ساخت می‌باشد .