تازه چه خبر

بسته خبری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان

تازه چه خبر

_آغاز عملیات تکمیل و نازک کاری بازار کوثر ۱۱ (قلمستان)


_بهره برداری تالار ماهی در میدان مرکزی میوه و تره بار تا پایان پاییز ۱۴۰۲


_ورود بطور میانگین ۱۲۰۰۰تن میوه ،صیفی جات و تره بار به میدان مرکزی میوه درفصل تابستان