تازه چه خبر

بسته خبری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان

تازه چه خبر

_ کمتر از ۶۰ روز دیگر تا پایان عملیات ساخت بازار جدید کوثر ۲ در سپاهان شهر


 _ ثبت نام غرفه در جمعه بازار بعثت بصورت غیر حضوری از ابتدای شهریورماه


_ پایان عملیات محوطه سازی بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان تا پایان شهریور