جشنواره عید تا عید ۵

همراه با تخفیفات باور نکردنی و جوایز ویژه ،  از عید قربان تا عید غدیر  مکان:  بازار های روز کوثر