گام بلند شهرداری اصفهان در عرضه بدون واسطه آبزیان

شهرداری اصفهان در موضوع تولید و عرضه آبزیان فعالیت‌های خوبی داشته و محلی را برای عرضه مستقیم و بدون واسطه ماهیان و انواع آبزیان اختصاص داده که ستودنی و تأثیرگذار است.

گام بلند شهرداری اصفهان در عرضه بدون واسطه آبزیان

حسینی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران:

شهرداری اصفهان در موضوع تولید و عرضه آبزیان فعالیت‌های خوبی داشته و محلی را برای عرضه مستقیم و بدون واسطه ماهیان و انواع آبزیان اختصاص داده که ستودنی و تأثیرگذار است.

سمیرم در جنوب استان اصفهان نقطه مستعدی برای پرورش ماهیان سردآبی بویژه قزل آلا است. در سال‌های اخیر واحدهای فعال پرورش ماهی با بازدهی خوبی در این شهرستان فعالیت داشته‌اند.