تقدیر از عملکرد بهره بردار بازار روز کوثر 3

تقدیر از عملکرد بهره بردار بازار روز کوثر 3، با حضور مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان اصفهان و مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری

تقدیر از عملکرد بهره بردار بازار روز کوثر 3

با حضور مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان اصفهان و مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری از عملکرد بهره بردار بازار روز کوثر ۳ به دلیل رعایت قوانین نظام صنفی تقدیر گردید.

جواد محمدی فشارکی ارائه فاکتور ؛ نصب اتیکت قیمت و نظم در ارائه خدمات را از مصادیق قوانین نظام صنفی دانست.