نشست مشترک مدیر عامل و معاونین سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری با شرکت ساماندهی تهران

با هدف تبادل نظر و انتقال تجربیات جهت ساماندهی و انتقال مشاغل شهری اصفهان