جلسه معارفه فرمانده پایگاه بسیج سازمان میادین میوه و تره بار وساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان،جناب آقای حبیب اسحاقیان

گزارش تصویری