نشست هم اندیشی با شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه تولیدات کشاورزی ، صنایع ومواد آرایشی ، بهداشتی ومحصولات شیمیایی

گزارش تصویری