تشییع پیکر شهید محمدرضا شفیع، شهید تازه تفحص شده در سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان و میدان مرکزی میوه و تره بار

گزارش تصویری