بازدید اعضا شورای شهر وشهرداری کاشمر از غرفه سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری

گزارش تصویری