فیلم گزارشی از بازار گیاهان دارویی اصفهان

اصفهان_ میدان لاله_ابتدای خیابان پروین اعتصامی_جنب آتش نشانی