بازدید مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان از اولین نمایشگاه گیاهان دارویی در باغ غدیر (فیلم)

.