آیین تکریم و معارفه مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

.