دیدار مدیر عامل سازمان از خانواده شهید مدافع حرم

.