احداث تالار ۲۴ میدان مرکزی میوه و تره‌بار (فیلم گزارشی)

به زودی