تقدیر از قهرمان و نائب قهرمان مسابقات شنا کارکنان شهرداری کلان شهر ها

سرکار خانم مائده حیدرپور،دارای دو عنوان قهرمانی و جناب آقای علی اکبر زارع،دارای عنوان نائب قهرمانی در مسابقات شنا کارکنان شهرداری کلان شهر ها